شرکت نسیم سرد آرارات

صنایع برودتی نظریان در راستای توسعه بخشیدن به فعالیت های خود ،تامین طیف وسیعی از نیاز های صنایع برودتی کشور و همچنین پیشروی همگام با تکنولوژی روز دنیا ، از این پس فعالیت خود را با نام نسیم سرد آرارات ادامه خواهد داد.

صنایع برودتی نظریان در راستای توسعه بخشیدن به فعالیت های خود ،تامین طیف وسیعی از نیاز های صنایع برودتی کشور و همچنین پیشروی همگام با تکنولوژی روز دنیا ، از این پس فعالیت خود را با نام نسیم سرد آرارات ادامه خواهد داد.

استاندارد تجهیزات و لوازم آشپزخانهروشهاي نگهداري مواد غذایی

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان