مشاوره و طراحی سردخانه

همکار گرامی و بازدید کننده عزیز !

جهت مشاوره و طراحی سردخانه کادرهای زیر را تکمیل نمایید. متخصصین و کارشناسان صنایع برودتی نظریان در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات فرم زیر را بررسی و نتیجه را برای شمال ارسال مینمایند .


1000

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان