خدمات صنایع برودتی نظریان

خدمات صنایع برودتی نظریان

مشاوره ، اجرا ، راه اندازی انواع سیستم های برودتی،نصب اتاق سردخانه درب و پانل، فروش و تامین قطعات و تجهیزات سیستم های برودتی

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان