نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

تلفن: 77817798 - 77837149 - 77692848

تلفن همراه : 09121798828

فکس: 77826898

آدرس فروشگاه نظریان: تهران نارمک خیابان شهید ثانی خیابان غیاثی پور جنوبی پلاک 121

پست الکترونیک: nazarianindustry@gmail.com

تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات