سردخانه دو منظوره

مطالب مرتبط با سردخانه دو منظوره

خدمات صنایع برودتی نظریان

خدمات صنایع برودتی نظریان : مشاور، مجری و طراح انواع سردخانه زیر صفر، سردخانه بالای صفر و سردخانه دو منظور - تولید کننده برتر درب سردخانه و تجهیزات سردخانه ای

طراحی سردخانه دو مداره

اجرا و طراحی سردخانه دو مداره با بالاترین استاندارد -صنایع برودتی نظریان مجری و طراح سردخانه دو منظوره و دو مداره - سردخانه زیر صفر و بالای صفر

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان