نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

نصب و لوله كشي چيلرهاي تراكمي

1- 1- قبل از نصب و استقرار چيلر در موتورخانه ، ابتدا قسمت‌هاي مختلف آن مانند : كمپرسورها – تابلو برق - لوله كشي مدارات تبريد و كنترلها را بدقت بازديد نموده تا اگر در موقع حمل و نقل آسيب ديده اند با شركت سازنده جهت رفع عيب اقدامات لازم به عمل آورده شود .

1-2– چيلر را روي يك فونداسيون تراز بتوني(ترجيحاً بتون مسلح) كه تحمل وزن دستگاه را داشته باشد (مطابق دستورات شركت سازنده) نصب و مستقر نمائيد .

1-3 - چيلرهاي با كندانسور آبي براي نصب در فضاي باز ساخته نشده اند. لذا چيلر در موتورخانه تاسيسات و نزديك برج خنك كننده نصب نمائيد .
1- 4- محل استقرار چيلر در موتورخانه را به شكلي در نظر بگيريد كه دسترسي به تابلوي برق آن براحتي ميسر بود و فضاي كافي در اطراف آن جهت تعميرات كمپرسورها – اواپراتور و كندانسور وجود داشته باشد .

1- 5– فضاي موتور خانه اي كه در آن چيلر تراكمي نصب مي شود باید دائماً تعويض گردد ، لذا پيش بيني هواكش براي موتورخانه تاسيسات الزامي است . هواكش به ظرفيت مناسب تهيه و نصب گردد .

1 – 6– چيلرهاي تراكمي دستگاههاي گران قيمتي مي‌باشند، بنابراين اجراي لوله كشي و تاسيسات جنبي اينگونه دستگاهها بايد بطور اصولي و مطابق دستورات شركت سازنده انجام شود .

1- 7– قبل از لوله كشي چيلر نقشه لوله كشي تاسيسات موتورخانه بايد توسط مهندس مشاور تهيه و طراحي گردد. در اين راستا حتماً از خدمات مهندسين مشاور تاسيسات كمك بگيريد.

1- 8- پس از پايان لوله‌كشي تاسيسات چيلر حتماً دماسنج مناسب تهيه گرديده و در ارتفاع مناسب براي رويت‌هاي دماي آب ورود و خروج اواپراتور و كندانسور نصب شود .

تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات