خدمات صنایع برودتی نظریان

مشاوره ، اجرا ، راه اندازی انواع سیستم های برودتی،نصب اتاق سردخانه درب و پانل، فروش و تامین قطعات و تجهیزات سیستم های برودتی

خدمات صنایع برودتی نظریان

  • مشاوره ، محاسبه و طراحی انواع سیستم های برودتی
  • طراحی و تولید اواپراتور
  • اجرا و راه اندازی انواع سیستم های برودتی
  • اجرا اتاق سردخانه (درب ، دیواره ...)
  • عیب یابی سیستم های برودتی
  • فروش و تامین قطعات و تجهیزات سردخانه
  • طراحی و اجرای سردخانه دو مداره و دو منظوره
سردخانه

طراحی سردخانهاجرای سردخانهسردخانه زیر صفرسردخانه بالای صفرسردخانه دو مدارهدرب سردخانه

نصب و اجرای چیلرهای تراکمی

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان