خدمات صنایع برودتی نظریان

مشاوره ، اجرا ، راه اندازی انواع سیستم های برودتی،نصب اتاق سردخانه درب و پانل، فروش و تامین قطعات و تجهیزات سیستم های برودتی

  • مشاوره ، محاسبه و طراحی انواع سیستم های برودتی
  • اجرا و راه اندازی انواع سیستم های برودتی
  • اجرا اتاق سردخانه (درب ، دیواره ...)
  • عیب یابی سیستم های برودتی
  • فروش و تامین قطعات و تجهیزات سردخانه

خدمات سردخانه چیلر درب اجرا نصب راه اندازی مشاوره

نصب و اجرای چیلرهای تراکمی

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان