پروژه های اجرائی تهران

برخی پروژه های اجرا شده صنایع برودتی نظریان در استان تهران (بیمارستان صارم، بیمارستان پیامبران ، بیمارستان بقیه الاعظم ، هتل استقلال ، رستوران ....)انواع چیلر و سردخانه


خدمات سردخانه چیلر درب اجرا نصب راه اندازی مشاوره

پروژه های اجرائی ساوهپروژه چیلر بیمارستان صارم

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان