نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم و سپس به کندانسور وارد میشوند و توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک‌کننده ( با فشار کمتر ) شده که کاهش فشار باعث تبخیر مایع و در نتیجه باعث ایجاد برودت میشوند

مینی چیلر

مینی چیلر دستگاهی است که در سیستم های تهویه مطبوع ، دستگاه تزریق پلاستیک و ...کاربرد داردو ظرفیت سرمایی آن از 3تن تا 20تن تبرید میباشد.

تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات