نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

نصب درب ریلی سردخانه ای

در این مطلب هشت نکته ضروری برای نصب صحیح درب ریلی سردخانه ذکر شده است.

  1. پایه های قرقره ها را طوری تنظیم نمایید که گسگت زیر درب بر روی زمین مماس شود.
  2. جهت تنظیم ضلع فوقانی ونیمی از ارتفاع درب باید از پیچ های قرقره استفاده کرد.
  3. جهت تنظیم نیمه پایینی درب در سمت جلو از استپ پایین درب و سمت عقب از هدایت کننده که در ریل پایین قرارمیگیرد استفاده نمود.
  4. جهت نصب ریل پایین درب نیز باید درب را در حالت نیمه باز قرار داده و سپس یراق مربوطه را بر روی درب نصب کرده وریل رایک سانتی متر بالا تر قرار داده و سپس از علامت گذاری و سوراخ کاری ریل و یراق متصل بر آن را به چهار چوب دیوار نصب نمایید .
  5. لازم به ذکر است که کف دهنه نصب و همه چیز محلی که درب بعد از باز شدن قرار می گیرد نسبت به دیگر مکان ها تراز باشد و در غیر این صورت درب به سختی باز میشود .
  6. پس از تنظیم درب را باز و بسته نمایید تا از عملکرد و قطعات درب اطمینان حاصل فرمایید.
  7. پس از نصب درب را روی ریل قرار داده و در حالت بسته میگذاریم.
  8. رگلاژ بطوری باید باشد که گسگتها به کف و چهار چوب مماس گردد. (گسگت نباید تحت فشار قرار گیرد) 
درب ریلی سردخانه
تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات