نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

كارهاي مقدماتي قبل از راه اندازي چيلرهاي تراكمي

قبل از راه اندازي چيلر اقدامات زير را انجام دهيد:

  1. برق اصلي (مدار قدرت ) چيلر را توسط يك كابل مناسب به تابلوي برق موتورخانه متصل نمائيد . تابلو برق موتور خانه بايد مجهز به ولت متر – آمپر متر – كليد قطع و وصل اضطراري و فيوزهاي جداگانه فقط براي چيلر باشد.
  2. مدار آب اواپراتور را از طريق منبع انبساط چيلر تراکمی و شير تغذيه با آب تميز پر كنيد.
  3. مدار آب برج كننده را نيز از طريق طشت برج خنك كننده با آب تميز پر كرده و در صورت نياز در مسير پركن آب برج خنك كننده دستگاه تصفيه آب و سختي گير نصب نمايئد.
  4. قبل از روشن كردن چيلر يك گروه بايد جداگانه عملكرد كليه دستگاههاي سيستم تهويه مطبوع را كه با چيلر در ارتباط مي باشند مانند هواسازها – فن كويلها – پمپ هاي مدار آب اواپراتور پمپ هاي مدار آب برج خنك كننده را بازديد و اشكالات آنها را رفع نمايند.
  5. شيرهاي مكش و رانش كميرسورهاي چيلرهاي تراكمي را در وضعيت باز قرار دهيد ( بطور معمول اين شيرها در كارخانه سازنده پس از تست و راه اندازي در وضعيت بسته قرار داده مي شوند. )
  6. شير سرويس در مدار مايع را نيز در وضعيت باز قرار دهيد.
  7. فنرهاي زير پايه هاي هر كمپرسور يا شاسي كمپرسورها را در وضعيت كار قرار دهيد . براي انجام اين كار به دستورات شركت سازنده در اين خصوص مراجعه نمائيد.
  8. در چيلرهاي تراكمي با كمپرسور نوع باز , مركز شفت الكترو موتور و كمپرسور بايد كاملاً در يك امتداد باشند . براي كنترل مراكز شفت ها بايد از ابزار مخصوص استفاده نمايند.

مطالب مرتبط : نصب و اجرای چیلر تراکمی

تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات