نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

ظرفیت چیلر یعنی چه ؟

 • چرا تعیین ظرفیت درست چیلر اهمیت دارد؟
 • تفاوت ظرفیت اسمی و نامی چیلرها در چیست؟
 • ظرفیت نامی چیلر چیست؟ظرفیت واقعی چیلر چگونه محاسبه می شود؟
 • عوامل مهم در محاسبه ی ظرفیت چیلر کدامند؟

ظرفیت چیلر

چیلر دستگاهی است که آب را سرد میکند . یعنی آب وارد اوابراتور میشود و داخل آن سرد میشود و توسط پمپ از اوابراتور خارج میشود و به دستگاهایی که نیاز به اب سرد دارند ( فن کوئل -هواساز ...) ارسال میشود.

ضرورت محاسبه ی صحیح ظرفیت چیلر

ظرفیت چیلر از جمله اعدادی است که برای طراحی و انتخاب چیلرهای جذبی و یا تراکمی بایستی به آن ها استناد کرد. برای یافتن نحوه محاسبه ظرفیت چیلر نیاز به اطلاعاتی مثل تفاوت دمای ورود و خروج آب و شدت جریان آب خواهیم داشت. این محاسبات اغلب بر اساس سیستم امریکایی بیان می شود. در صنایع گاهی از تن تبرید برای بیان ظرفیت چیلر استفاده می شود که به راحتی پس از مشخص کردن ظرفیت چیلر می توانید آن را به تن تبرید تبدیل کنید. نکتۀ مهم در تعیین ظرفیت چیلر این است که، این ظرفیت تنها ظرفیت اسمی چیلر است. ظرفیتی که در شرایط استاندارد تعیین می شود و برای خرید و فروش و طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که ظرفیت واقعی چیلر در شرایط عملی و با توجه به دمای محیط و دیگر عوامل محیطی باید تعیین شود؛ که می تواند بالاتر و یا پایین تر از ظرفیت اسمی دستگاه باشد.

ظرفیت چیلر

ظرفیت چیلر و نحوه محاسبه آن

در طراحی و یا خرید چیلر ، لازم است که ظرفیت چیلر محاسبه شود. یکی از مهم‌ترین عوامل که باعث می‌شود چیلر در بهینه‌ترین حالت ممکن کار کند ، محاسبه دقیق ظرفیت آن است . واحد ظرفیت چیلر معمولاً برحسب تن تبرید و Btu/h یاkw ذکر می‌شود.

ظرفیت اسمی چیلر

برای طراحی چیلرها ، عددی لحاظ می‌شود که به آن ظرفیت اسمی چیلر می‌گویند. ظرفیت مندرج بر روی کمپرسور را ظرفیت اسمی چیلر می نامند. این عدد بر اساس استانداردهای جهانی تعیین‌شده محاسبه‌شده و در تمام دنیا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد.

ظرفیت واقعی چیلر

در اکثر نقاط جهان از یک استاندارد برای تعریف ظرفیت چیلر استفاده می شود.میزان تولید سرمایش یک دستگاه چیلر در دمای محیط 35درجه سانتی گراد ودمای آب ورود ی12 درجه سانتیگراد و آب خروج 7 درجه سانتی گراد ظرفیت چیلر نامیده می شود.

ظرفیت چیلر

محاسبه ظرفیت چیلر

تعیین ظرفیت چیلر به کمک سه متغیر کلی انجام می‌گیرد :

 • عامل نخست : دمای آب ورودی به چیلر
 • عامل دوم : دمای آب خروجی از چیلر
 • عامل سوم : دبی آب در چیلر

در محاسبۀ ظرفیت چیلر بیشتر مواقع از سیستم متریک استفاده‌ نشده و از سیستم آمریکایی بهره گرفته می‌شود. برای مثال تفاوت دمای آب باید بر حسب درجۀ فارنهایت بیان شود و دبی آب نیز اغلب برحسب گالن بر دقیقه محاسبه می‌گردد. فرمول کلی تعیین و محاسبه ظرفیت چیلر به قرار زیر است:

Q=m×ρ×Cp×ΔT

 • در فرمول فوق Q نشان‌دهندۀ ظرفیت چیلر است و واحد آن Btu/hr است .
 • Cp ظرفیت گرمایی ویژه آب است؛ که در سیستم آمریکایی واحد آن Btu/lb.F است.
 • ρ نیز چگالی آب است که در سیستم آمریکایی واحد آن پوند بر گالن (lb/gallon) است.
 • m نیز دبی آب چیلر است و در سیستم آمریکایی برحسب گالن بر دقیقه تعریف می‌شود.
 • ΔT نیز که اختلاف دمای آب در زمان ورود و خروج از چیلر است که واحد آن فارنهایت است .

ظرفیت چیلر

تنها نکتۀ این محاسبات دقت در واحدهای هر متغیر است

حال فرض کنید می‌خواهید ظرفیت چیلری را محاسبه کنید که شدت جریان آب در آن 110 گالن بر دقیقه بوده و دمای ورود و خروج آن نیز 12 و 6 درجه سانتی گراد است.

در ابتدا اختلاف دماهای ورودی و خروجی را به دست می آوریم و سپس آن را به فارنهایت تبدیل میکنیم.

ΔT= T1 – T2 = 12 – 6 = 6 °C

ΔT=6 ×1.8=10.8°F

حال دبی آب که بر اساس گالن بر دقیقه است را به گالن بر ساعت تبدیل می‌کنیم .

110 Gal/min = 110*60 = 6600 Gal/hr

پس فرمول محاسبه ظرفیت چیلر بدین شکل است :

Q=6600 × 8.33 ×1× 10.8 = 593762.4 Btu/hr

حال ظرفیت چیلر را برحسب تن تبرید محاسبه می‌کنیم :

593762.4/12000 = 49.48 TR

با توجه به مطلبی که در ابتدا گفته شد ظرفیت به‌دست‌ آمده در مثال فوق ظرفیت واقعی می‌باشد که باید متناسب با کاربرد و شرایط محیطی در نظر گرفته شود مثلا درشرایط استاندارد دمای محیط 35 درجه یک چیلر با ظرفیت نامی 60 توانایی تولید 50 تن سرمایش با شرایط فوق رادارد

49.48 × 1.2 = 59.376 TR

در این مثال نزدیک‌ترین چیلر برای انتخاب ، چیلری با ظرفیت 60 تن تبرید می‌باشد.

استعلام قیمت و فروش چیلر تراکمی

شرکت نسیم سرد آرارات طراحی و ساخت انواع چیلر تراکمی صنعتی را به صورت تخصصی انجام می‌دهد. هزینه ساخت چیلر متناسب با ظرفیت سرمایشی آن تعیین می‌گردد. برای سفارش چیلر و اطلاع از آخرین قیمت انواع چیلر تراکمی با ما تماس بگیرید.

تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات